Cennik

Bilet normalny

od osoby

Bilet ulgowy do 18 lat

od osoby

Bilet dla osoby niepełnosprawnej

Uwaga: Należy przedstawić w kasie orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej. Opiekunowie płacą wg cennika.

Bilet dla dziecka do lat 3 (wejście obowiązkowo z opiekunem)

od osoby

Bilet rodziny 2+2

Bilet grupowy z posiłkiem

od osoby, opiekunowie bezpłatnie